Ilmastotyö nivottava kuntien talousjohtamiseen

Uutinen 19.1.2021 klo 14.15
Jotta kuntien ilmastotyö olisi systemaattista ja vaikuttavaa, se on nivottava osaksi kuntien talousjohtamista ja -prosesseja. Joulukuussa 2020 käynnistyneessä Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (Reetta) -hankkeessa tunnistetaan, kehitetään ja kokeillaan keinoja huomioida ilmastotavoitteet kunnan budjetoinnissa, investointien suunnittelussa, kannattavuusarvioinneissa sekä hankinta- ja investointipäätösten perusteluissa.

‒ Me Riihimäellä odotamme yhteistyön tiivistymistä entisestään eri toimialueiden välillä talous- ja ilmastoasioissa. On tärkeää tuoda ilmastotavoitteet selkeästi ja läpinäkyvästi osaksi taloutta ja päätöksentekoa. Toivomme, että hanke tuo lisää ymmärrystä ja käytännönläheisiä oppeja, joita voimme soveltaa omaan toimintaamme, toteaa talous- ja hallintojohtaja Kari Ora Riihimäeltä.

Hanke on ideoitu resurssiviisaiden kuntien Fisu-verkostossa (Finnish Sustainable Communities). Verkoston kunnista hankkeeseen osallistuvat Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Riihimäki ja Turku. Fisu-palvelukeskus eli Motiva ja Suomen ympäristökeskus sekä Kuntaliitto ovat niin ikään keskeisiä toimijoita. Kaksivuotista hanketta rahoittavat osallistuvien kuntien lisäksi ympäristöministeriö, Sitra ja Kuntarahoitus.

Hankkeessa kehitetään malli kunnan ilmastojohtamisen kytkemisestä talousjohtamiseen ja etsitään parhaita jo olemassa olevia käytäntöjä ja työkaluja. Keskeistä on testata käytännössä piloteissa jotakin uutta toimintatapaa tai työkaluja kuntien talousjohtamisen eri osa-alueilla.

Lisätietoja:
Motiva Oy
asiantuntija Tiia Merenheimo
puh. 040 848 7802
tiia.merenheimo@motiva.fi

www.fisunetwork.fi